Blog príspevok

Modlitba za nájdenie lepšej práce

Prosím o modlitbu za nájdenie lepšieho zamestnania a zlepšenie finančnej situácie. Ďakujem.