Aby boli JEDNO...

Pridať verš z Písma

Zadávanie citátov z Biblie podľa kategórií.
  • V tvare: Matúš 18, 2-3
  • V tvare: 2 On si zavolal dieťa... 3 a povedal: Amen...
  • Nebude zverejnený!