Blog príspevok

Izaiáš 61, 1

1 Duch Pána, Jahveho, je na mne, pretože ma pomazal, poslal ma hlásať radosť ubitým, obviazať zlomených srdcom, zajatcom ohlásiť slobodu, a spútaným oslobodenie.

Pridaj komentár