Kategória Archív:Radosť

september 2012

Žalmy 97, 12

12 Spravodliví, tešte sa v Hospodinovi a... Čítať viac...

Žalmy 97, 1

1 Hospodin kraľuje! Nech plesá zem, nech... Čítať viac...

Rimanom 12, 15

15 Radujte sa s radujúcimi a... Čítať viac...

Filipanom 4, 4

4 Ustavične sa radujte v Pánovi. Opakujem... Čítať viac...

1. Solúnčanom 5, 16

16 Ustavične sa radujte... Čítať viac...

Žalm 33, 21

21 V ňom sa raduje naše srdce, lebo dúfame v... Čítať viac...

Ján 15, 11

11 Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná. Čítať viac...

Zjavenie 7, 17

17 lebo Baránok, ktorý je uprostred trónu, bude ich pásť a vodiť ich... Čítať viac...

2. Korinťanom 13, 11

11 Napokon, bratia, radujte sa, zdokonaľujte sa, ... Čítať viac...

Žalm 5, 12

12 Nech sa radujú všetci, čo sa k tebe utiekajú, a nech naveky plesajú!... Čítať viac...