Blog príspevok

Rimanom 12, 15

15 Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi.

Pridaj komentár