Blog príspevok

Ján 15, 11

11 Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná.

Pridaj komentár