Blog príspevok

Žalm 33, 21

21 V ňom sa raduje naše srdce, lebo dúfame v jeho sväté meno.

Pridaj komentár