Blog príspevok

1. Petrov 4, 13

13 ale radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa s plesaním radovali, aj keď sa zjaví jeho sláva.

Pridaj komentár