Blog príspevok

Záchranu života

Vrúcne prosím o modlitbu za Pavla (manžel dobrej priateľky), aby prežil. Má COVID s veľmi, veľmi ťažkým priebehom.

Obaja sú veriaci, on vytvoril pre slávu a úctu Pána a Jeho Matky veľa obrazov, sôc