Blog príspevok

Uzdravenie

Dobrý večer. Prosím o modlitby za Petra za uzdravenie z rakoviny a dar viery.