Blog príspevok

toho pravého chlapca pre moju dcéru.

Prosím o modlitby za toho pravého chlapca a budúceho manžela pre moju dcéru. Nech Pán spojí ich cesty a zapáli v ich srdciach oheň pravej lásky.