Blog príspevok

Nápravu života

Prosím o modlitbu za navrátenie na správnu cestu, za objavenie svojho daru a naplnenie svojho života v pravde a Svätosti.