Blog príspevok

Nahum 1, 7

7 Dobrým útočišťom je v deň úzkosti a pozná tých, čo v neho dúfajú.

Pridaj komentár