Blog príspevok

Marek 10, 49

49 Ježiš sa zastavil a povedal: Zavolajte ho! Nato slepca privolali a povedali mu: Dúfaj! Vstaň, volá ťa!

Pridaj komentár