Blog príspevok

1. Petrov 1, 15

15 no rovnako, ako je svätý ten, čo vás povolal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní.

Pridaj komentár