Blog príspevok

Hľadáš lásku? Nasleduj hviezdu!

A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až zastala nad miestom, kde bolo dieťatko. (Mt 2,8)

Odvtedy, ako sa prvý človek rozhodol odvrátiť sa od Boha=Lásky kráča ľudstvo v temnotách. Avšak Láska dokáže prežiariť akúkoľvek temnotu. Boh je dokonalá Láska, preto neopustil človeka ani keď sa mu človek postavil chrbtom.
Ale aj v tento čas, keď si pripomíname, ako prišla Láska na tento svet, aby rozžiarila tmu, je málo ľudí, ktorí kráčajú za hviezdou. V honbe za svojimi starosťami nám uniká podstata. Podstata sa neskrýva v okázalosti, honosnosti a dokonca sa neskrýva ani v atmosfére, duchu Vianoc, nostalgii, v daroch, príjemných chvíľach,… Podstata sa skrýva v tom malom dieťati. Ježiš je podstatou Vianoc!

Nasleduj hviezdu, ktorá ožiari tvoju cestu za Ježišom. Ak túžiš po láske a vo svojom živote budeš hľadať Lásku, Boh ťa nenechá blúdiť tmou. Boh ti vždy pošle hviezdu, ktorá ožiari tvoju cestu. Dôležité a podstatné sa skrýva v jasliach. Jediné čo je potrebné spraviť, aby si našiel Lásku a šťastie je nasledovať hviezdu.

 

Ľud, čo kráča vo tmách, uvidí veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine temnoty, zažiari svetlo. (Iz 9,1)

 

↓ (Ak sa ti článok páčil, povzbuď autora svojím komentárom / zdieľaním)

AUTOR: jozef – www.korab.sk/uzivatel/jozef

Korab.sk

Pridaj komentár