Blog príspevok

Ako sa modliť za svoje deti

 1. Modli sa, aby čo najskoršom veku spoznali Krista
 • A pretože od detstva poznáš sväté Písma, ktoré ti môžu dať múdrosť na spásu, a to vierou v Ježiša Krista.
  (2 Tim 3, 15)
 1. Modli sa, aby rozpoznali hriech a nenávideli zlo
 • Vy, ktorí milujete Hospodina, nenáviďte zlo! On chráni život svojich verných a vytrháva ich z ruky bezbožných.
  (Ž 97, 10)
 1. Modli sa, aby aj keď zhrešia, našli cestu k Bohu
 • Bolo to dobre, že som bol pokorený, aby som sa naučil tvoje predpisy.
  (Ž 119, 71)
 1. Modli sa, aby boli ochránení od zlého v každej oblasti ich života – duchovnej, emocionálnej aj psychickej
 • Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým.
  (Jn 17, 15)
 1. Modli sa, aby rešpektovali svoje autority
 • Každý nech sa podriadi vrchnosti. Lebo niet vrchnosti, ak len nie od Boha, a tie, ktoré sú, ustanovil Boh.
  (Rim 13, 1)
 1. Modli sa, aby túžili po pravých priateľoch a aby ich Boh ochránil od tých zlých
 • Syn môj, keby ťa hriešnici navádzali na zlé, neprivoľ. Keby vraveli: Poď s nami, striehnime a prelejme krv a bez príčiny strojme úklady nevinnému.
  (Pris 1, 10-11)
 ↓ (Ak sa ti článok páčil, povzbuď autora svojím “Like” / “Páči sa mi to”)

Pridaj komentár