Blog príspevok

Modlitba za môjho budúceho chlapca

Nebeský Otec, pošli  mi do cesty človeka, ktorému budem môcť venovať svoje srdce a s ktorým môžem uzavrieť manželstvo. Stráž jeho cesty. Pomôž mu byť veriacim, múdrym a rozhodným človekom. Daj mu mužné srdce, aby sa nebál ťažkostí, ale aby ich zdolával s Tebou. Svätý Jozef, patrón mužov, chráň môjho chlapca od falošnej mužnosti. Nauč ho ovládať zmyselnosť a podrobovať vlastné telo službe pravej lásky. Daj, aby som sa mohla o neho bezpečne oprieť a prežiť s ním ďalšiu časť svojho života. Amen.

 

ABECEDA šťastného vzťahu

 Taktiež odporúčam

ABECEDA šťastného vzťahu

ZADARMO na www.korab.sk/abeceda

 

Pridaj komentár