Blog príspevok

Modlitba za moje budúce dievča

Nebeský Otec, pošli  mi do cesty dievča, ktorému budem môcť venovať svoje srdce a s ktorým môžem uzavrieť manželstvo. Požehnávaj ju a stráž jej cesty života. Veď ma a nedopusť, aby som jej niekedy ublížil. Priprav ju do úlohy ženy a matky. Chráň ju od pokušenia. Daj, aby mi bola verná a milovala ma čistou láskou. Nech v službe našej budúcej spoločnej rodine nájde radosť. Nech sa necíti byť zviazaná záväzkami ženy a matky, ale nech nájde v ich vernom plnení svoje šťastie a pokoj. Daj, aby bola trpezlivá, tichá, láskavá, aby vniesla do rodiny Boží pokoj. Mária, nech Teba nasleduje a ako Ty nech plní ochotne a s radosťou Božie plány. Amen.

 

Modlitba za môjho budúceho chlapca

Komentár (1)

  1. To je krásna Modlitba

Pridaj komentár