Blog príspevok

Skutky 2, 4

4 Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.

Pridaj komentár