Aby boli JEDNO...

Blog príspevok

21/01/2014 – Mk 2, 23-28

23 Raz v sobotu Ježiš prechádzal cez obilné pole. Cestou jeho učeníci začali trhať klasy. 24 Farizeji mu hovorili: Pozri, robia v sobotu, čo neslobodno. 25 On im povedal: Nikdy ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol hladný a nemal čo jesť on i tí, čo boli s ním? 26 Ako za veľkňaza Abiatára vstúpil do Božieho domu, jedol posvätné chleby a dal i tým, čo boli s ním, hoci to bolo dovolené jesť len kňazom? 27 I povedal im: Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu! 28 Preto Syn človeka je pánom aj nad sobotou.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *