Blog príspevok

Nový začiatok

Ešte na základnej škole som mala veľmi odmietavé obdobie. V tomto období som absolútne nevnímala Boha, jeho ochranu, ba aj popierala , že má nado mnou moc. S odstupom času vidím, že už vtedy sa prejavovalo na mne Božie požehnanie napriek tomu, že som ho odmietala. Pán bol mojou akousi „brzdou“ ktorá mi prostredníctvom svedomia nedovolila upadnúť ešte hlbšie a pridať sa k partii aj s drogami a alkoholom. Vďakabohu ostalo to len pri obyčajných cigaretách. Po začatí birmovaneckej prípravy začal vo mne pomaly pôsobiť Boží duch a premieňať ma a aj moje myslenie. Postupne som objavovala Boha a odlučovala sa od partie, až som jedného dňa zistila, že už k ním viac nepatrím. Počas prípravy som stretla svojho prvého chlapca, s ktorým som nechodila ani tak zo zaľúbenosti ako z tlaku okolia. Je samozrejmé, že tento vzťah nemohol vydržať a tak sa rozpadol. Po nejakom čase som začala hľadať útechu v druhom chlapcovi, ktorý si ma získal rečami o viere, láske a manželstve. Pre slepú lásku som nebola schopná vnímať varovania okolia, že tento chlapec má vo zvyku klamať a dokonca som akceptovala aj jeho neprimeranú sexuálnu túžbu. Nakoniec ma však Boh oslobodil aj z tohto omylu. Neskôr prišiel ešte tretí chlapec, s ktorým som sa vzdialila od Boha a vzťah tiež nebol veľmi čistý. Pán však prejavil svoju vôľu aj v tom to prípade. Teraz už viem že patrím Bohu a on mi privedie do života partnera s ktorým mám stráviť život.Úplne som odovzdala túto túžbu Bohu a on mi poslal chlapca, ktorého ľúbim.

Pridaj komentár