Blog príspevok

18/03/2014 – Mt 23, 1-12

1 Vtedy Ježiš povedal zástupom a svojim učeníkom: 2 Na Mojžišovu stolicu zasadli zákonníci a farizeji. 3 Robte teda a zachovávajte všetko, čo vám hovoria, ale podľa ich skutkov nekonajte. Lebo oni len hovoria, ale nerobia. 4 Zväzujú ťažké bremená, ktoré nemožno uniesť, a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami nechcú nimi ani prstom pohnúť. 5 Všetky svoje skutky konajú iba preto, aby ich ľudia videli. Rozširujú svoje modlitbové remienky a zväčšujú si strapce na rúchach. 6 Majú radi popredné miesta na hostinách a prvé stolice v synagógach, 7 pozdravy na námestiach, a aj to, keď ich ľudia oslovujú: Rabbi! 8 Vy sa však nedávajte volať: Rabbi, lebo jeden je váš Učiteľ a vy všetci ste bratia. 9 Ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten v nebesiach. 10 Ani sa nedávajte volať vodcami, lebo len jeden je váš Vodca, Kristus. 11 Najväčší z vás bude vaším sluhom. 12 Kto sa bude povyšovať, bude ponížený, a kto sa poníži, bude povýšený.

Pridaj komentár