Blog príspevok

01/04/2014 – Jn 5, 1-3. 5-16

1 Potom bol židovský sviatok a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. 2 V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník po hebrejsky nazývaný Betesda , s piatimi stĺporadiami. 3 V nich ležalo množstvo chorých, slepcov, chromých, ochrnutých . 5 Bol tam človek, chorý už tridsaťosem rokov. 6 Keď ho Ježiš videl ležať a spoznal, že je už dlho chorý, opýtal sa ho: Chceš vyzdravieť? 7 Chorý mu odpovedal: Pane, nemám človeka, čo by ma zaniesol do rybníka, keď sa zvíri voda; kým ta dôjdem sám, zostúpi predo mnou iný. 8 Ježiš mu povedal: Vstaň, zober si lôžko a choď! 9 A ten človek okamžite ozdravel, vzal si lôžko a chodil. V ten deň však bola sobota, 10 a tak Židia dohovárali uzdravenému: Je sobota, nesmieš nosiť lôžko! 11 Ale on im odpovedal: Ten, čo ma uzdravil, mi povedal: Zober si lôžko a choď! 12 Oni sa ho spýtali: Ktože je ten človek, čo ti povedal: Zober si lôžko a choď!? 13 Ale uzdravený nevedel, kto je to, lebo Ježiš sa vzdialil zo zástupu, ktorý sa zišiel na tom mieste. 14 Potom Ježiš našiel tohto človeka v chráme a povedal mu: Pozri, ozdravel si! Už nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie! 15 Uzdravený odišiel a povedal Židom, že je to Ježiš, kto ho uzdravil. 16 Židia prenasledovali Ježiša aj za to, že to urobil v sobotu.

Pridaj komentár