Blog príspevok

Izaiáš 40, 31

31 Tí však, čo dúfajú v Pána, dostávajú novú silu

Pridaj komentár