Blog príspevok

Lukáš 10, 20

20 No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi.

Pridaj komentár