Blog príspevok

Filipanom 4, 4

4 Ustavične sa radujte v Pánovi. Opakujem: Radujte sa!

Pridaj komentár