Blog príspevok

Za Renku a Nora

Prosím Vás o modlitby za Renku a Nora, za uzdravenie manželstva, ktoré je v rozvodovom konaní.. Za oslobodenie Nora z moci Zlého a za silu odpustenia pre Renku. Nenechajme ich napospas Zlému, veď Ježiš je víťaz nad nemožným.. ďakujem za Vaše modlitby Ďakujme Pánovi, lebo jeho je sláva a moc naveky.. Amen

Pridaj komentár