Blog príspevok

Jozefa a Mišku

Prosím vás o modlitbu za obnovu a uzdravenie vzťahu medzi mnou Jozefom a Miškou, aby naše srdcia zaliala úprimná láska voči sebe. Za ukončenie sa ťažkého životného obdobia mojej rodiny. Ako aj odpútania sa od minulosti. Ďakujem a Pán Boh zaplať.

Pridaj komentár