Blog príspevok

Matúš 6, 6

6 Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej izbietky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí.

Komentár (1)

  1. […] Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej izbietky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, … – (Mt 6,6) Nechcem rozoberať (ani to nie je pre tému tohto príspevku potrebné), kde a […]

Pridaj komentár