Blog príspevok

Ján 21, 15-19

15 Keď sa najedli, Ježiš sa opýtal Šimona Petra: ,,Šimon syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?“ Odpovedal mu:,,Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“

Pridaj komentár