Blog príspevok

24/02/2014 – Jak 3, 13-18

13 Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým správaním preukáže svoje skutky v múdrej skromnosti. 14 Ak však máte v srdci trpkú závisť a neznášanlivosť, nevychvaľujte sa a neluhajte proti pravde. 15 To nie je múdrosť prichádzajúca zhora, ale prízemná, telesná a diabolská. 16 Veď kde je závisť a neznášanlivosť, tam je nepokoj a všetko možné zlo. 17 No múdrosť, ktorá prichádza zhora, je predovšetkým čistá, potom pokojamilovná, ohľaduplná, ústretová, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, bez predsudkov a bez pokrytectva. 18 A ovocie spravodlivosti sa rozsieva v pokoji tým, čo šíria pokoj.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *