Blog príspevok

13/02/2014 – Mk 7, 24-30

24 Ježiš vstal a odišiel odtiaľ do končín Týru . Vstúpil do domu, no nechcel, aby sa to niekto dozvedel. Svoju prítomnosť však nemohol utajiť. 25 Hneď sa o ňom dopočula žena, ktorej dcéra bola posadnutá nečistým duchom. Prišla a padla mu k nohám. 26 No tá žena bola pohanka , rodom Sýrofeničanka a prosila ho, aby vyhnal z jej dcéry zlého ducha. 27 On jej však povedal: Dovoľ, aby sa najskôr nasýtili deti. Nie je dobré brať chlieb deťom a hádzať šteňatám. 28 Žena mu odpovedala: Iste, Pane, lenže aj šteňatá sa živia pod stolom omrvinkami po deťoch. 29 Nato jej povedal: Pre toto slovo choď, zlý duch tvoju dcéru opustil. 30 Keď sa vrátila domov, našla ležať dieťa v posteli a zlý duch bol preč.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *