Blog príspevok

Uzdravenie manželstva

Prosím o modlitby za uzdravenie nášho manželstva, za pokoj, lásku, dôveru a vieru v srdci manžela, je v depresii, neverí mi, chce ukončiť manželstvo, prosím aby ho Pán oslobodil od pôsobenia diabla. Pán Boh zaplať