Blog príspevok

Mňa a moje deti

Prosím o modlitby za mňa a moje deti. Za zdravie, pokoj, kľud, harmóniu v rodine v práci. Nech náš pán nám po žehná a chráni pred zlom. Pán Boh vám zaplať