Blog príspevok

Manželstvo

Prosím o modlitby za uzdravenie nášho manželstva, za trvalé odpustenie, pokoj a dôveru manžela, za pevnú dôveru v Božie milosrdenstvo. Pán Boh zaplať!