Blog príspevok

Lydiu

Pane Bože daj aby naše manželstvo pretrvalo naveky, aby som dokázal odpustiť a prijať všetko čo má ťaží na srdci. Za manželstvo a odpustenie prosim