Blog príspevok

Marek 1, 20

20 Hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja s nádenníkmi na lodi a odišli za ním.

Pridaj komentár