Blog príspevok

Marek 10, 21

21 Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal mu: ,,Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“

Pridaj komentár