Blog príspevok

Rimanom 12, 6-8

8 Máme rozličné dary podľa milosti, kt. sme dostali: či už dar prorokovať v súlade s vierou, 7 alebo dar slúžiť v službe, alebo učiť pri vyučovaní, 8 či povzbudzovať pri povzbudzovaní. Kto teda dáva, nech dáva nezištne, kto je predstavený, nech je starostlivý kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí radostne.

Pridaj komentár